หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ เข้าศึกษาดูงานด้านคลังวัตถุดิบ และ คลังสินค้าณ บริษัท ตอยยีบัน จำกัด

เมื่อวันที่ (23 ส.ค. 60) เวลา 13.30-16.00 น. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 77 คน เข้าฟังการบรรยาย หัวข้อ การบริหารสินค้าคงคลัง และระบบโลจิสติกส์ธุรกิจอุตสาหกรรมภาคการผลิต พร้อมกันนี้ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านคลังวัตถุดิบ และ คลังสินค้าณ บริษัท ตอยยีบัน จำกัด

แกลเลอรี่